Autocomplete

Objednávky a Osoby

Demo verze subsystému pro správu objednávek a zákazníků

Demonstrace dvou případů automatického vyplňování obsahu pole. Prvním případem je pole odkazující na jiný datový typ. Druhým případem je vyplňování (našeptávání) uliční adresy. 

Vytváření a prohlížení Objednávek a Osob zde je veřejně přístupné. Při testování doporučujeme používat pouze fiktivní údaje. Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za data, vložená do demo verze. Nevhodné údaje budou čas od času promazány.