Objednávky a Osoby

Demo verze subsystému pro správu objednávek a zákazníků

Demonstrace dvou případů automatického vyplňování obsahu pole. Prvním případem je pole odkazující na jiný datový typ. Druhým případem je vyplňování (našeptávání) uliční adresy. 

Vytváření a prohlížení Objednávek a Osob zde je veřejně přístupné. Při testování doporučujeme používat pouze fiktivní údaje. Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za data, vložená do demo verze. Nevhodné údaje budou čas od času promazány.

Používáme tyto datové typy:

  • Objednávka (data o objednávce) vznikne buď importem z eshopu, nebo přímým zadáním. Součástí objednávky je pole Odkaz na osobu, které odkazuje na data o zákazníkovi. 
  • Osoba (data o zákazníkovi) vznikne buď vygenerováním z objednávky, nebo přímým zadáním. Osoby se liší emailem, nemohou existovat 2 osoby se stejným emailem. Nadpis osoby je při ukládání dat automaticky generován ve tvaru [last-name:value]-[first-name:value] ([email:value]) [phone:value].

V průběhu zpracování objednávky by operátor měl co nejdříve nastavit pole Odkaz na osobu buď na již existující Osobu, nebo na nově vytvořenou Osobu. K nastavení odkazu na osobu systém poskytuje podpůrné nástroje, které popisujeme dále.

Editační formulář Objednávka

Pokud je pole Odkaz na osobu prázdné, pokusí se systém vyhledat v databázi vhodnou osobu a v poli ji nabídnout. Hledání probíhá nejdříve podle shody emailu (email objednávky a osoby). Při neúspěchu se hledá osoba na základě shody jména a příjmení a telefonu. Při tomto hledání se ignorují velikost písma, mezery a "háčky/čárky".

V poli Odkaz na osobu může operátor zadat libovolnou část jména, příjmení, telefonu a emailu. Z databáze se mu nabídne prvních 10 osob, které vyhovují zadanému textu.

U prázdného pole Odkaz na osobu se zobrazuje ikona (+) pro přidání nové osoby. Pole přidávané osoby budou předvyplněna daty z uložené objednávky.

U neprázdného pole Odkaz na osobu se zobrazuje ikona (tužka) pro editaci údajů odkazované osoby.

Editační formulář Osoba

Ve formuláři je pro české adresy implementováno "našeptávání" (automatické doplňování) adresy pomocí služeb smarform.cz. Používáme demo verzi, která umožní našeptat až 1000 adres měsíčně.

Hromadná editace Objednávek

Sestava Objednávky a odkazované osoby vypisuje objednávky a umožňuje hromadnou editaci objednávek. Jsou připraveny tyto operace:

  • Nastavit odkaz na osobu umožňuje k objednávkám dohledat osoby na základě různých klíčů.
  • Změnit hodnoty entity umožňuje v objednávkách hromadně změnit hodnoty v některých polích.

Hromadná editace Osob

Sestava Osoby vypisuje osoby a umožňuje jejich hromadnou editaci. Nadpis osoby je automaticky generován ve tvaru [last-name:value]-[first-name:value] ([email:value]) [phone:value]. Proto ve filtru "Nadpis" můžete použít text ze všech 4 zmíněných položek.

Agregovaný (kumulativní) výpis Objednávek

Sestava Objednávky podle osob vypisuje souhrn objednávek. Každý řádek reprezentuje objednávky jednoho zákazníka. Pokud zákazník uvedl v různých objednávkách 2 různá telefonní čísla, bude mít ve výpisu 2 řádky. U každého řádku je tlačítko odkazující na výpis všech objednávek osoby, na kterou objednávka odkazuje.

Doporučený postup práce s objednávkou

Pokud chcete zpracovat více objednávek:

  1. V objednávkách doplňte email. Nejlépe v sestavě Objednávky a odkazované osoby. Pokud email neznáte, zadejte email fiktivní, např. tvaru [jmeno.prijmeni]@neznamy.email.
  2. Ve stejné sestavě vyberte objednávky bez odkazu na osobu a zkuste různé varianty nastavení odkazu na osobu.
  3. Ve stejné sestavě pro objednávy bez odkazu zkuste variantu "vytvořit novou osobu" v Nastavení odkazu.
  4. Editujte objednávku a použijte tlačítko "přidat (+)" u pole Odkaz na osobu.

Pokud chcete zpracovat jednotlivé objednávky, použijte formulář Objednávka.