Vlastní formulář s našeptáváním adres

Ve formuláři je implementováno automatické doplňování poštovních adres a přepínání mezi českými a slovenskými adresami. Pro doplňování používáme službu smarform.cz,  a to demo verzi služby, která umožní našeptat až 1000 adres měsíčně.