Demo

Demonstrace a/nebo testování funkcionalit.

Objednávky a Osoby

Demo verze subsystému pro správu objednávek a zákazníků

Demonstrace dvou případů automatického vyplňování obsahu pole. Prvním případem je pole odkazující na jiný datový typ. Druhým případem je vyplňování (našeptávání) uliční adresy. 

Vytváření a prohlížení Objednávek a Osob zde je veřejně přístupné. Při testování doporučujeme používat pouze fiktivní údaje. Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za data, vložená do demo verze. Nevhodné údaje budou čas od času promazány.

Test automatického dělení slov na konci řádku

Screenshot - zadávání tagů

Dělení slov na konci řádku je implementováno pomocí skriptu hyphenator. Skript je připojen v html.tpl.php. Potřebný class je přidán v node.tpl.php. Ruční dělení lze udělat zápisem entity "­" (soft hyphen) do slova. Další užitečnou entitou je " " (non breaking space), která neoddělitelně spojí jednoznakové předložky a spojky s následujícím slovem.