Drupal 7

O tomto webu

Aktuálnější verze webu v Drupalu 9

Tyto webové stránky jsou vytvořeny pomocí redakčního systému Drupal 7. Pro zajímavost jsem připravil výpis zde použitých modulů a témat vzhledu Drupalu, které zajišťují funkce webu. Pro vývoj používám prostředí Acquia Dev Desktop 2 ve Windows 10. 

Hostitelem webu je free hosting Pipni, který má jistá omezení. Vytvářením tohoto webu si zároveň testuji, jak bude možné Drupal 7 provozovat v omezených podmínkách hostingu. Níže uvádím zjištěné problémy a omezení.

MV ČR / Foreigners reservation system

Naprogramoval jsem kompletně funkčnost aplikace Internetové objednávání cizinců pro MV ČR. Vzhled webu připravil Drupalový artista Kryštof.

Cizinci se objednávají k vyřizování různých agend u přepážek na různých pracovištích s různými otevíracími hodinami. Přepážky mají různou "propustnost". Aplikace ověřuje cizincem zadané údaje, přiděluje PINy a sleduje, zda se cizinec v rezervovaném čase k přepážce dostavil.

Objednávky a Osoby

Demo verze subsystému pro správu objednávek a zákazníků

Demonstrace dvou případů automatického vyplňování obsahu pole. Prvním případem je pole odkazující na jiný datový typ. Druhým případem je vyplňování (našeptávání) uliční adresy. 

Vytváření a prohlížení Objednávek a Osob zde je veřejně přístupné. Při testování doporučujeme používat pouze fiktivní údaje. Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za data, vložená do demo verze. Nevhodné údaje budou čas od času promazány.

Eshop České televize

To je nekonečný projekt. Vytvořit e-shop v Drupal Commerce není problém. Ale naroubovat ho do existujícího složitého vícedoménového prostředí ČT je noční můra. ČT chce provozovat všechny weby (ČT24, ČT Sport, Eshop, ...) na jediném Drupalu. Už před přidáním eshopu měl Drupal ČT cca  200 zapnutých modulů. Po přidání modulů Commerce je tam cca 270 zapnutých modulů a celkem cca 450 modulů.